Tietosuojaseloste

1. Tietosuojaseloste  

Henkilötietolaki (523/99) 10 §/Tietosuoja-asetus 679/2016 

Laatimispäivä 20.12.2017  


1.1. Rekisterinpitäjä  

Palapelimaailma / APS-Tarvike

Postiosoite: Hirvimäenpolku 6, 04680 HIRVIHAARA

Y-Tunnus: 2353182-4

Sähköposti: toimisto@palapelimaailma.fi


1.2. Rekisteriasioista vastaava  

 Palapelimaailma / APS-Tarvike Rekisteriasioista vastaava

Pietari Suomalainen, Hirvimäenpolku 6, 04680 HIRVIHAARA


1.3. Rekisterin nimi

Palapelimaailma asiakasrekisteri  


1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)  Palapelimaailman verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.  


1.5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: - nimi - osoite - puhelin - sähköposti.  


1.6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Palapelimaailman verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.  


1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  


1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet  Palapelimaailman asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin tietoja säilytetään enintään 20 vuotta viimeisestä muutoksesta. 


1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti (Sähköpostitse) ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.  


1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Suosittelemme käyttämään tietopyyntöön www.tietosuoja.fi:stä löytyvää lomakepohjaa. Tiedot toimitetaan asiakkaalle 30 päivän sisällä pyynnön vastaanottamisesta.  


1.11. Tiedon korjaaminen  

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.